עדכון "קורונה" – מס' 3

ויזה מטעמים הומניטריים מיוחדים
("ספיישל ויזה")

הכותב: עו"ד רון אובוז, שותף במשרד עורכי הדין אובוז, בורלא ושות',
מתמחה בהסדרת מעמד לעובדים זרים ובהוצאת ויזה הומניטרית

כידוע, בהמשך לעדכונים קודמים שפרסמנו, רשות האוכלוסין וההגירה הודיעה החל ממרץ 2020, על מדיניות של אי אכיפה גורפת כנגד מטפלים סיעודיים זרים אשר אשרת שהייתם בישראל פגה. מדיניות זו הוארכה ב-3 חודשים נוספים בכל פעם עד אשר התקבלה ביום 18.4.21, הודעה על ידי הרשות כי, ביום 30.6.21 תסתיים מדיניות אי האכיפה ויהיה על העובדים להסדיר את מעמדם ומי שלא יסדיר את מעמדו ייאלץ לעזוב את ישראל. 

יחד עם זאת, בעקבות מחסור אדיר שנוצר במטפלים סיעודיים בישראל ובעיקר עקב העובדה שמטופלים רבים נקשרו בעקבות מדיניות הרשות הנ"ל קשר עמוק למטפלים שלהם, וכן מאחר ומשפחות רבות התלוננו בשבועות האחרונים שהם עומדים לאבד את המטפלים הסועדים את יקיריהם, והם עומדים להיוותר ללא פתרון, החליטו שרת הפנים איילת שקד והשרה לשוויון חברתי, מירב כהן, לקדם תיקון חקיקה לחוק הכניסה לישראל אשר יסדיר בהוראת שעה את המשך הטיפול במטופלים אשר נוצר קשר טיפולי בינם לבין המטפלים. 

ב-22.6.21, מעט לפני סיום תקופת אי האכיפה ניתנה הודעה לתקשורת על הכוונה לבצע שינוי בחוק אשר יביא להסדרת מעמדם של המטפלים הסיעודיים והיום, 28.6.21, הגיע לידינו תזכיר "חוק הכניסה לישראל (תיקונים בעקבות נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) התשפ"א- 2021". כאמור, מדובר בשלב זה בתזכיר בלבד המהווה הבסיס להצעת החוק ואולם, עדיין דרושים הליכי חקיקה זריזים כדי להוציא את הפתרון המוצע לפועל בהקדם ולהביאו לכדי פתרון מעשי שייתן מענה למשפחות המצויות במצוקה.

להלן מובאים עבורכם עיקרי הצעת החוק כאשר כבר בשלב זה יודגש כי, מדובר בהצעה בלבד שלא התגבשה עדיין לידי חקיקה רשמית ולכן אין להסתמך על הדברים אלא שניתן לקבל את הרושם בלבד לגבי השינוי הצפוי.

כפי שיוסבר בהמשך, בניגוד לפרסומים ולשמועות ברשתות החברתיות, לא מדובר על פתרון גורף לכל מי שמעסיק עובד זר סיעודי במשך חצי שנה והסתמך על תקופת אי האכיפה שפורסמה אלא שהתיקון לחוק ישפיע על קבוצת האנשים הבאה בלבד:

ככלל מדובר על מי שהקשר הטיפולי בין המטופל המבקש לעובד הזר נמשך חצי שנה לפחות מכוח תקופות אי האכיפה שהוכרזו בעקבות מגפת הקורונה, ובלבד שבעת הגשת הבקשה העובד הזר לא שהה בישראל מעל 13 שנה

לגבי מי שעומד בתנאים הללו לא יחולו תנאי הסף הקבועים כיום בחוק – כלומר, לא יחול תנאי הסף בעניין התמדת העובד הזר אצל מטופל סיעודי קודם לפחות 24 חודשים ברציפות, לא יהיה צורך שהמטפל סיים עבודתו האחרונה אצל המטופל הסיעודי בעקבות פטירתו או מעברו לבית אבות, ועוד לא תחול ההגבלה שאין להעסיק עובד זר שעבד בעבר עם אשרה הומניטרית אצל מטופל אחר.

כדי שעניינו של המטופל הסיעודי יובא לבחינה עליו לעמוד בשני התנאים הבאים ביחד:

1. ההחלטה של הוועדה ההומניטרית לגבי הבקשה של המטופל הסיעודי להארכת רישיון העובד הזר התקבלה בין 1 למרץ 2020 ועד 31 לדצמבר 2020 או שההחלטה לגבי הבקשה התקבלה קודם ל- 1 למרץ 2020 אבל הוגש לגביה הליך משפטי עד ליום 31.12.20, שנקבע במסגרתו של ההליך המשפטי שהעובד הזר יצטרך לצאת מישראל לאחר 1.3.20, או שההליך המשפטי בעניין הבקשה שהוגשה עדיין תלוי ועומד. 

2. בנוסף לתנאי הראשון, קיים תנאי נוסף לפיו, לא מספיק שהמטופל יעמוד במועדים הנ"ל, אלא שיש להראות שגורם מוסמך (עובד סוציאלי, רופא, אח וכו'), נפגש עם המטופל בתקופות הרלוונטיות ונתן חוות דעת בכתב לפיה העובד הזר הועסק בפועל במתן טיפול סיעודי למטופל הסיעודי ובה נכתב כי הפסקת העסקתו של העובד הזר עלולה לגרום לפגיעה קשה במטופל. 

הוראת השעה לתיקון החוק הנ"ל תעמוד בתוקף למשך 90 יום בלבד מיום פרסום החוק. 

להערכתנו, מדובר בקבוצה קטנה הרבה יותר מזו שדובר עליה תחילה ובשלב זה טרם ברור כיצד תתבצע הבחינה של המקרים הנופלים לגדר התנאים הנ"ל, אולם החוק מקנה לשר הפנים שיקול דעת לאשר את הארכת אשרות השהייה של עובדים העומדים בתנאים הנ"ל.

מה כדאי לעשות?

במהלך תקופת הקורונה שוחחנו עם מאות משפחות ויעצנו לרובם להתחיל מיד בהליך להסדרת מעמד של העובד הזר תוך ציפייה שיבוא שינוי חקיקתי אשר ישפיע ככל הנראה רק על מי שנמצא בהליך להסדרת העובד. לשמחתנו צדקנו ולקוחותינו שהקשיבו לעצתנו יוכלו בקרוב ליהנות מהעובדים הנמצאים אצלם כרגע, באופן קבוע

לצערנו, מי שבחר להמתין עד ה- 30.6.21 ו-"לראות מה יקרה" לא נכנס בגדר התיקון לחוק – גם אם העובד נמצא אצלו כבר חצי שנה וגם אם נוצר קשר טיפולי עמוק ביניהם בעקבות תקופת אי האכיפה.

כמובן שלא מדובר בסוף פסוק עבור משפחות אלו וגם מי שלא עומד בתנאים שהוגדרו בחוק יכול למצוא פתרון איכותי למצוקה שלו. ניתן לפנות אלינו כדי לקבל ייעוץ מה ניתן לעשות, בכל מקרה לגופו.

נמשיך לעדכן אתכם מיד כאשר יתקבל אישור סופי על קבלת התיקון לחוק, להערכתנו עשויים להיערך עדיין שינויים מסוימים בנוסח הסופי של החוק ולכן כדאי להישאר מעודכנים.

אנחנו חדורי מוטיבציה להילחם עבורכם עד שתשיגו את האשרה לעובד הזר ! ההצלחות שהביאו עורכי הדין של משרדנו עבור לקוחותינו מול הוועדה ההומניטרית ובבית הדין לעררים והתקדימים שיצרנו בבית המשפט המחוזי, ביחד עם התחושה הנפלאה שהצלחנו לעזור למשפחה נוספת שזקוקה לסיוע סיעודי הם שנותנים לנו את הכוח להמשיך הלאה. ניתן ליצור עמנו קשר טלפונית 036866828  ובוואטסאפ 0587938841

הכותב: עו"ד רון אובוז, שותף במשרד עורכי הדין אובוז, בורלא ושות', מתמחה בהסדרת מעמד לעובדים זרים ובהוצאת ויזה הומניטרית​
דילוג לתוכן