שמחים לתת שירות וללוות אותך בזמנים הטובים ובזמנים המורכבים

דיני עבודה

משרדנו מייצג ומתמחה מזה שנים רבות בתחום משפט העבודה.

המשרד מעניק ליווי וייצוג משפטי לעובדים ולמעסיקים בקשת הסוגיות הרחבה של משפט העבודה. עורכי הדין במשרדנו מופיעים באופן יומיומי בבתי הדין האזוריים ובבית הדין הארצי לעבודה.

למשרדנו התמחות מיוחדת בתחום משפט העבודה של עובדי סיעוד ומטפלים. עובדי סיעוד מגיעים לישראל על מנת לטפל בקשישים כאשר במרבית המקרים העסקתם משולמת על ידי שני מקורות. 1- גמלה המגיעה למטופל מהביטוח הלאומי ומשולמת לעובד על ידי חברת הסיעוד. 2. יתרת התשלומים המגיעים לעובד ומשולמים על ידי המשפחה ישירות.

מצב זו בו שכרו של העובד מגיע משני מקורות, כאשר האחד הינו משפחה שאינה מעסיקה עובדים דרך קבע ואינה מכירה לרוב את חוקי העבודה, יוצר מקרים בלתי אפשריים בהם משפחות, לעיתים ואולי אף לרוב שלא במתכוון, מקפחות את זכויותיו של העובד במאות, אלפי ולפעמים עשרות אלפי ש"ח. במצב כזה הן העובד מקופח כלכלית בכספים שהיה אמור לקבל ולא קיבל, והן המשפחה נחשפת לתביעה שעשויה להיות במימדים גדולים, 

בשל טעויות, חלילה בתום לב, או חלילה בשל רשלנות של הגורם אשר הדריך את המשפחה בדבר התשלומים שהיא אמורה לשלם לעובד.

משרדנו מייצג עובדים בתביעות כנגד משפחות וכנגד חברות סיעוד. משרדנו שם את הדגש על העובדה כי במרבית המקרים העובדה שזכויות העובד קופחו אינן משום החלטה מודעת או רצון לפגוע בזכויותיו, אלא בשל אי הדרכה נכונה של המשפחה בדבר זכויות העובד. משרדנו שם לנגד עיניו את המטרה כי חרדת הקודש שבה מטפלים בשכר עבודה של עובד שאינו עובד זר, תשרור גם כאשר משלמים את המשכורות לעובד הזר.

משרדנו אף מלווה משפחות, מייעץ ונותן חוות דעת מה הסכומים המדויקים על פי דין אותם נדרשת לשלם המשפחה למטפל הסיעודי.

יתרה מכך, משרדנו מייצג מעסיקים וחברות קטנות ובינוניות מכל ענפי המשק בתביעות המוגשות כנגדם בבתי הדין לעבודה על ידי עובדים ועובדים לשעבר.