אובוז בורלא ושות'

מומחים זרים / foreign experts

בישראל עובדים בכל רגע נתון עשרות אלפי אזרחים זרים השוהים בה תחת "ויזת מומחה", או בלשון המדויקת 'אשרה ורישיון ישיבה ועבודה מסוג "ב/1 מומחה"'.

מומחה הינו עובד זר בעל מומחיות ייחודית שאין בנמצא בישראל, אשר הממונה מאגף ההיתרים החליט להתיר את העסקתו לאחר שהמעסיק קיבל היתר העסקה ולאחר שהמומחה הזר קיבל אשרה ורישיון ישיבה ועבודה בציון המקצוע המאושר להעסקתו.

קיימות אפשרויות רבות להעסקת עובדים זרים מומחים בישראל. האפשרויות נגזרות הן מתחום המומחיות הנדרש, הן מצורך המעסיק והן ממדינת המוצא של המומחה.

מומחה זר יכול להיות מנהל או נציג בכיר בחברה זרה, אך גם שף מומחה, איש הייטק או צלם זר.

המסלולים העיקריים במסגרתם נידונות בקשות למתן היתר העסקה ואשרת שהיה למומחים זרים, הינם נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים ונוהל לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר, שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור, המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 ימים בשנה (שהוארכו בעת האחרונה ל- 90 ימים בשנה).

שלב ראשון - קבלת היתר

העסקת מומחה זר בישראל מותרת רק לאחר שהמעסיק קיבל היתר העסקה מאגף ההיתרים טרם שהמומחה הזר קיבל אשרה ורישיון ישיבה.

יש לוודא כי המומחה הזר שייך לאחת הקטגוריות שאושרו על ידי הממשלה. הרשות עושה מאמצים בכדי שמסלול העסקת מומחה זר לא יהפוך למסלול עוקף הגירה בלתי חוקית, ומשם הוראות הנוהלים השונים.

מסלול העסקת מומחה זר מיועד, כהגדרה, למעסיק אשר יש לו צורך בגיוס עובד לתחום מומחיות ספציפי, הוא מתקשה לגייס עובד מומחה כזה בישראל ולכן הוא מבקש לגייס עובד ספציפי זר מחו"ל, לצורך מילוי חלל זה.

בעוד שהמסלול להעסקת מומחה זר לתקופות קצובות (90 ימים נכון למועד זה) הינו מסלול מהיר ומיועד כלל ועיקר לעובדים במקצועות ההייטק והטכנולוגיה, הרי שהמסלולים אחרים מיועדים למקצועות שונים ולתחומים שונים ומגוונים. מקצועות ותפקידים החל ממנהלים בכירים בחברות זרות ואנשי סגל בכירים בחברות תעופה, מרצים וחוקרים, עובדי רפואה, יהלומנים, כתבים זרים, אך גם אמנים, ספורטאים, שפים ועוד כהנה וכהנה.

ככל ותוכיח החברה צורך אמיתי שלא ניתן למלאו על ידי עובדים מקומיים, כך יגבר סיכוי קבלת ההיתר עבור העסקת המומחה הזר.

עפ"י הוראות הנוהל לא יינתן היתר להעסקת מומחה זר בתחום שאינו דורש השכלה אקדמית גבוהה, כגון רתכים, פחחים, זגגים, וכו'. אולם, קיימת אפשרות להעסיק מומחה זר אף אם אינו בעל השכלה אקדמית גבוהה, וזאת כמומחה זר ב"שכר מומחים", שהינו מומחה שהוכח לגביו כי הוא בעל ידע ברמת מומחיות גבוהה או בעל ידע חיוני וייחודי לשירות אותו מספק המעסיק.

ככלל, הליך קבלת ההיתר אורך בין 4-6 שבועות, אם כי במרבית המקרים מוציאה הרשות תחת ידה דרישות נוספות לאחר הגשת הבקשה, דרישות אשר עשויות לעכב את מועד קבלת ההיתר.

בני משפחה – על אף שמומחה זר המגיע לישראל לתקופות קצרות של עד 90 יום לביצוע משימה זמנית או חולפת, למעט חריגים, לא יכול לצרף בני משפחה, הרי שמומחה זר המגיע לישראל לתקופה ארוכה יותר רשאי לבקש להביא עמו ארצה בני משפחה נלווים מקרבה ראשונה: בן/בת זוג וילדיו הקטינים (עד גיל 18). ככל שתאושר הבקשה לצרף את בן המשפחה, יוענק לו רישיון תייר מסוג ב/2 ולילדים הקטינים רישיון ישיבה זהה או מסוג א/2 לתקופה המקבילה לתוקף הרישיון של המומחה הזר. כמו כן רשאים בני המשפחה לקבל אשרה ורישיון כניסה רב פעמית (אינטר ויזה).

יש לשים לב שלא ניתן יהיה לקבל אשרה להעסקת מומחה זר השוהה בישראל תחת ויזה אחרת.
הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה בסך של 1,200 ש"ח.

שלב שני - רישיון ישיבה ועבודה עבור מומחה זר

לאחר קבלת היתר העסקת מומחה זר עבור המעסיק, יש לפנות לרשות האוכלוסין להנפקת רישיון ישיבה ועבודה ב/1 – מומחה, עבור כל מומחה זר שהמעסיק מעוניין לנייד ארצה, בטרם הגעת המומחה הזר לישראל, כאשר אם מתלווים אליו בני משפחה יש לפנות בטופס נפרד עבור כל בן משפחה.

בשלב זה תבדוק הרשות את ההיסטוריה של אשרות השהייה של המומחה בישראל, ותבדוק האם שהה בעבר בישראל, תחת איזה אשרה שהה בישראל והאם עמד בתנאי האשרה. במידה שיימצא כי המומחה נכנס בעבר לישראל שלא כדין, או שכניסתו לישראל בעבר סורבה, תועבר הבדיקה למרכז אשרות בלשכה לשם החלטה. כן ייבדק האם מדינת מוצאו/אזרחותו של המומחה מוגדרת כמדינת אבחון ע"י גורמי הביטחון.

במידה שהבקשה אושרה יתבקש המומחה לפנות לנציגות ישראל בחו"ל לקבלת האשרה והרישיון, ובעת הגעתו לנמל התעופה בן גוריון (ואך ורק לנמל התעופה בן גוריון) יופנה להנפקת מדבקת רישיון בהתאם לתוקף הרישיון המעודכן במערכת 'אביב' שיודבק בדרכונו (ובדרכון משפחתו אם הגיעה עימו). 

מסלול יעודי מקוצר לעובדי היי-טק

בעת האחרונה אנו עדים להתפתחות אדירה של טכנולוגיות עתירות ידע, ועימם מחסור כבד בעובדים. ידה של הרשות מעולם הייתה קפוצה וקשה באישור קליטת עובדים זרים בישראל, אולם צוק העיתים הביא לכך שבפועל הרשות הקלה את התנאים לגייס כיום עובד מומחה זר מחו"ל.
על מנת להקל על התהליך הבירוקרטי, השיקו רשות החדשנות בשיתוף רשות האוכלוסין וההגירה מסלול מיוחד קצר יותר אשר יאפשר התמודדות אד-הוק עם המחסור הקיים בימים אלה.

בעל חברה המגייסת עובדים מומחים מחו"ל, חייב לדעת כי כיום קיימת אפשרות שהעובד אותו הוא מגייס מחו"ל יהיה בישראל, במפעלו, בתוך 7 ימים בלבד!!

היתרונות במסלול הייעודי המקוצר

 1. טיפול מהיר בבקשה, בין 6-10 ימי עבודה. 
 2. ויזת עבודה למשך תקופה של עד שנה, עם אפשרות הארכה של עד חמש שנים.
 3. קבלת ויזת עבודה לבן/בת הזוג של מקבל ויזת מומחה זר.

על המסלול המקוצר

הנוהל להנפקת האשרה להעסקת מומחה זר בנוי משני שלבים שונים ונפרדים:

 1. היתר עבודה המונפק על ידי המחלקה לעובדים מומחים במשרד הפנים. לצורך קבלת היתר העבודה מהמחלקה לעובדים מומחים תידרש החברה למלא ולספק מסמכים רבים ואישורים מהרשויות ומגורמים שונים בדבר מהות החברה, בדבר החיוניות המיידית של העובד לחברה וכן דרישות נוספות..
  לאחר קבלת היתר העסקה על ידי המחלקה לעובדים זרים מומחים, תדון הרשות בבקשת החברה ויוחלט האם לאשר את ההיתר ולהנפיק לעובד אשרת עבודה.
 2. הנפקת אשרת עבודה (רישיון ב/1) התקפה לשנה אחת בלבד. את ההיתר יש לחדש אחת לשנה, במשך 5 שנים, בתנאי שהעובד הזר ממשיך לעמוד בקריטריונים של האשרה.
 3. הנפקת אשרת העבודה תלויה בגורמים נוספים אותם תבחן הרשות כגון: העובד אינו נמצא בישראל ואינו עובד בה מתוקף אשרה אחרת, לעובד אין קרובי משפחה מדרגה ראשונה בישראל (בן זוג, הורים, אחים ואחיות) וכיוצ"ב.

העובד

 1. על המומחה הזר להיות אזרח אחת מהמדינות הפטורות בהוצאת ויזת תייר לישראל.
 2. שכר המומחה הזר יעמוד לכל הפחות לפחות פעמיים מהשכר הממוצע בישראל.
 3. הוראות נוהל נוספות: כגון שהמומחה לא שהה בישראל בעת הגשת הבקשה במסגרת ויזה אחרת, אם יש לו קרובים מדרגה ראשונה בישראל ועוד.

המעסיק

 1. קבלת מענק מו”פ או אישור מס מרשות החדשנות בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
 2. שיוך החברה לאחד מענפי ההייטק במרשם העסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
 3. הוצאות המו”פ של המבקש לפי כללי החשבונאות המקובלים עלו על 7% ממחזור המכירות בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה או שלפחות 15% מכלל העובדים המועסקים הינם עובדי מחקר ופיתוח.

סיכום

מטבע הדברים, מדובר בבקשות דחופות ודרושות לחברה באופן מיידי. בשל כך יש חשיבות עליונה על מגיש הבקשה לעשות זאת בצורה מסודרת, מעוגנת ונתמכת במסמכים הנדרשים.

על מנת למנוע בזבוז זמן ומשאבים מיותרים אנו ממליצים לפנות לעורך דין מומחה עם ניסיון מוכח על מנת שילווה את החברה בתהליך קבלת ההיתר ועד להגעתו של העובד.

יש לציין כי כל בקשה, בין אם היא מאושרת ובין אם היא מסורבת, נושאת אגרה בת 1,200 ש"ח.

חשוב להבין – התהליך הוא אמנם תהליך טכני, אך הוא בעל מאפיינים מהותיים חשובים ביותר אשר מהווים ההבדל בין בקשה מסורבת ובקשה מאושרת. הימנעו מאי נעימות מיותרת ובזבוז הזמן והכסף של החברה. פנו למשרדנו.

"כְּאֶזְרָח מִכֶּם יִהְיֶה לָכֶם הַגֵּר
הַגָּר אִתְּכֶם וְאָהַבְתָּ לוֹ כָּמוֹךָ
כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם"

ויקרא יט'