עדכון "קורונה" – מס' 2

ויזה מטעמים הומניטריים מיוחדים
("ספיישל ויזה")

הכותב: עו"ד רון אובוז, שותף במשרד עורכי הדין אובוז, בורלא ושות',
מתמחה בהסדרת מעמד לעובדים זרים ובהוצאת ויזה הומניטרית

מה זה "ספיישל ויזה" ?

בקצרה, ספיישל ויזה זה הוא המונח השגור בפיהם של העובדים הזרים והעוסקים בתחום הסיעוד כאשר הכוונה היא ל-ויזה הומניטרית מטעמים מיוחדים. עובד זר המגיע לישראל כמטפל סיעודי זכאי לאשרת עבודה של חמש שנים (63 חודשים) בלבד. בתום התקופה הזו עליו לעזוב את ישראל, אלא אם הוא נמצא עדיין אצל אותו מעסיק בזמן שחלפה תקופת חמש השנים ואם כך, המטפל יכול להמשיך לעבוד אצל אותו המעסיק, ללא כל הגבלה – "עד 120". יחד עם זאת, מטופל המעוניין להעסיק מטפל ספציפי אשר חלפה תקופת הויזה שלו, יכול לעשות זאת רק באמצעות "ספיישל ויזה", בהתאם לתנאים הקבועים בחוק. הזכות להוצאת "ספיישל ויזה" היא של המטופל ולא של המטפל.

מה הם התנאים להוצאת "ספיישל ויזה"?

החוק לא קובע במפורש מי זכאי לויזה הומניטרית ומה הם התנאים שיש לעמוד בהם על מנת לקבל את הויזה. אולם, מטופל סיעודי שעומד בכל תנאי הסף הקבועים בחוק זכאי שעניינו יובא בפני הוועדה ההומניטרית אשר תקבע האם הוא זכאי לקבל את הויזה או לא. על הוועדה לקחת בחשבון טעמים מיוחדים וחריגים המתקיימים במטופל הסיעודי והקשורים למורכבות או לייחודיות הטיפול הסיעודי הנדרש לו או לנסיבות אישיות אחרות של המטופל.

החוק קובע מספר תנאי סף על מנת להיכנס לדיון בוועדה ומי שלא עומד באחד מתנאי הסף לא יוכל להיכנס לדיון בוועדה והוא ידחה מיד על הסף.

המצב שהיה בעבר

טרם עידן ה"קורונה" היה קושי רב בהוצאת ויזה הומניטרית, במיוחד למי שמתגורר באזורים מרכזיים ובערים הגדולות. הוועדה כמעט ולא אישרה למטופלים סיעודיים להעסיק מטפלים בויזה הומניטרית ובסוף שנת 2019 נותרו 410 ויזות פנויות שלא חולקו לציבור על ידי הוועדה מתוך 1,500 ויזות שהקציב השר לאותה שנה.

לצערנו מדובר במחדל חמור מאוד, מכיוון שאלפי משפחות הנזקקות למטפלים איכותיים נדחו על ידי הוועדה בטענות בלתי רלוונטיות ומשפחות נזקקות רבות נותרו ללא מענה טיפולי מתאים למרות שהיתה קיימת אפשרות מעשית להעניק את הויזות.

למעשה, בשנת 2019, רק כ-40% מהפניות שעברו את תנאי הסף אושרו, כאשר באזור המרכז האחוזים אפילו היו נמוכים יותר.

אף על פי כן, הצלחנו להגיע בשנת 2019 להישגים מאוד יפים בעררים שהגשנו על החלטות הוועדה ובערעורים שהגשנו לבית המשפט המחוזי בגין החלטות בית הדין לעררים, ואכן משפחות רבות זכו באמצעותנו לויזה הומניטרית לעובד איכותי גם כאשר נראה שהמצב היה חסר סיכוי לכאורה.

המצב כיום

כיום, חלפו כ-9 חודשים מאז נסגרו השמיים והפסיקו להגיע לישראל עובדים זרים חדשים ולכן נוצרה מצוקה חמורה וקיים מחסור אדיר של כ– 15,000 עובדים זרים בישראל, כאשר רק כ-1,600 עובדים זרים נכנסו לישראל בשלושת החודשים האחרונים.

יחד עם זאת, למרות שמשרד הפנים לא ביצע הקלות באופן רשמי בתחום הויזה ההומניטרית הרי שכיום אנו רואים ש-90% מהבקשות המוגשות לוועדה ההומניטרית (ועומדות בתנאי הסף) מאושרות לבסוף על ידי הוועדה.

בנוסף, אם בעבר כמעט ולא ניתן היה לאשר עובדים אשר לא עמדו בתנאי הסף הרי שהיום בזמן הקורונה אנו עדים לכך שבית המשפט המחוזי הופך פעמים רבות פסיקות של בית הדין לעררים אשר דחו עררים בגין תנאי סף.

במספר פסיקות שונות בחודשים האחרונים ניתן לראות כיצד בית המשפט המחוזי "מגמיש" את תנאי הסף ומחזיר מקרים רבים לבחינה מחודשת של הוועדה ולהפעלת שיקול דעת נוסף למרות שהבקשה לא עמדה בתנאי הסף.

כך, ראינו בפסיקות שונות שבתי המשפט מחזירים לבחינה מחודשת של הוועדה מקרים שלא עמדו בתנאי הסף של 90 יום מסיום העסקה אחרונה (במקרים מסוימים גם שחלפו למעלה מ– 120 או 150 יום).

עוד ראינו שבית המשפט המחוזי מבטל כמעט לחלוטין את תנאי הסף הדורש עבודה רציפה של 24 חודשים לפחות אצל מטופל אחר, בטענה שתכלית הסעיף אמנם היתה כדי להגן על המטופל אבל זוהי זכות המטופל לבחור מי יעבוד אצלו, ואם הוא דווקא כן מעוניין בעובד שלא שמר על רצף העסקה אצל מטופלים אחרים אזי אין למנוע זאת ממנו.

בנוסף, יצרנו תקדים נוסף בבית המשפט המחוזי כאשר בית המשפט המחוזי קבע שיש להחזיר לוועדה מקרים אשר חל לגביהם שינוי נסיבות רפואיות מאז מתן ההחלטה של הוועדה ועד קיום הדיון בבית הדין לעררים, כך שיש להחזיר למשל לבחינה מחודשת של הוועדה מקרים שבהם הוגשה חוות דעת רפואית לגבי החמרת המצב הרפואי של המטופל.

מה כדאי לעשות?

אנו ממליצים מאוד לנצל את התקופה הזו כדי להגיש בקשות לספיישל ויזה עבור עובדים ותיקים ומנוסים גם כאשר העובדים אינם עומדים בתנאי הסף. שמועות שהיו בעבר על כך שלא ניתן לקבל ויזה הומניטרית אינן רלוונטיות עוד, היום קיים מצב חדש ומי שיהיה חכם וישכיל לנצל את המצב יוכל להכשיר את העובד הלא חוקי שלו או לקבל ויזה עבור עובד חדש שלא עומד בתנאי סף.

אנחנו חדורי מוטיבציה להילחם בוועדה ההומניטרית עבור כל אחד מלקוחותינו, ההצלחות שהביאו עורכי הדין של משרדנו בבית הדין לעררים, תקדימים שיצרנו בבית המשפט המחוזי והתחושה הזו שהצלחנו לעזור למשפחה נוספת שזקוקה לסיוע סיעודי נותנים לנו את הכוח להמשיך הלאה.

הכותב: עו"ד רון אובוז, שותף במשרד עורכי הדין אובוז, בורלא ושות', מתמחה בהסדרת מעמד לעובדים זרים ובהוצאת ויזה הומניטרית​
דילוג לתוכן